درباره شرکت و خدمات ارائه شده

محصولات » GP339

1-      دارای 255 کانال قابل برنامه ریزی

2-      قابل تنظیم از 1 تا 5 وات

3-      دارای صفحه کلید و نمایشگر 16 رقمی

4-      قابلیت استفاده در باند 136VHF تا 174 مگاهرتز

5-      قابلیت استفاده درباند 403UHF تا 470 مگاهرتز

6-      دارای چراغ صفحه نمایش و قفل صفحه کلید بیسیم

7-      امکان استتفاده از تلفن با بکارگیری از صفحه کلید بیسیم

8-      دارای سیستم 5Tone-Selective  جهت برنامه ریزی احضار انتخابی

9-      قابلیت استفاده از کد های DPL-PL

10-   قابلیت استفاده از VOX برای ایجاد ارتباط بدون استفاده از PTT

11-   دارای تایمر – ساعت و اعلام برنامه های تعریف شده توسط بیسیم

12-   دارای قابلیت ارسال ID-CODE

13-   امکان ارسال متن نوشتاری توسط بیسیم

14-   دارای قابلیت انتقال تماس های وارده به بیسیم های دیگر

دانلود PDF
طراحی و اجرا: سيستم های مديريت اطلاعات سماگستر